Softverske popravke

Prebacivanje slika sa starog telefona na usb
Prebacivanje slika sa starog telefona na usb
3.500,00  RSD
Prebacivanje podataka sa starog na novi telefon
Prebacivanje podataka sa starog na novi telefon
3.000,00  RSD
Brisanje Mi Naloga
Brisanje Mi Naloga
3.500,00  RSD
Skidanje zaboravljene lozinke
Skidanje zaboravljene lozinke
3.000,00  RSD
Brisanje Google naloga
Brisanje Google naloga
3.000,00  RSD